Administration

Alle har forskellige behov. Derfor tilbyder vi ikke den samme løsning til alle vores kunder. Vi forhandler altid individuelle aftaler, der tager afsæt i kundens behov og ønsker. 
Vores fineste opgave er at lytte og yde professionel rådgivning. Vi har en kompetent medarbejderskare på et højt fagligt niveau og med stor erfaring inden for branchen. Det betyder også, at vi har opbygget et netværk af fagpersoner, så vi altid kan løse selv de mest komplekse opgaver inden for ejendomsadministration. 

Administration af ejendomme

Administration af investeringsejendomme

Administration af ejer- og grundejerforeninger

 

Vi kan bistå ved din næste generalforsamling

Generalforsamlinger i ejerforeninger kan byde på store udfordringer. Det kan være uenighed blandt interessenterne, tvivlsspørgsmål ved større investeringer eller simpelthen manglende overskud i foreningen.
Vi kan hjælpe med at afvikle generalforsamlingen. Fra indkaldelse og udformning af dagsorden til praktisk gennemførelse, hvor vi også kan indtræde som dirigent og referent. Vi kan udforme regnskabet og bistå ved juridiske spørgsmål. På den måde sikres det, at generalforsamlingen bliver afviklet korrekt, og at de rette punkter bliver gennemgået, og at de beslutninger, der træffes, er gyldige og i overensstemmelse med lovgivningen.

Af almene administrationsopgaver kan blandt andet nævnes:

Opkrævninger af boligafgifter / leje / fællesudgifter
Opkrævninger af a conto bidrag til vand, varme og antenne og klargøring af dette til endeligt varme- / vandregnskab.
Udsendelse af vand- / varmeregnskaber herunder meropkrævninger / tilbagebetalinger.
Almen kontakt til beboerne skriftligt og telefonisk.
Rykkerskrivelser, månedlig og opfølgning på dette.
Viceværtkontakt, herunder lønninger, kontrakter mm.
Håndværkertilkald / håndværkerkontakt.
Kontakt til og betaling af kreditorer
Klargøring af regnskabsmateriale til revisor.
Deltagelse i generalforsamlinger og møder. Udsendelse af indkaldelser og referater.
Kontakt til forsikringsselskab i forbindelse med skader herunder anmeldelse og opfølgning.
Udarbejdelse af lejekontrakter.
Ind- og udflytningsbesigtigelser i forbindelse med lejemål herunder håndværkertilbudsgivning og flytteopgørelser.
Indhentning af tilbud på renoveringstilbud mm.